Zajęcia grupowe dla dzieci

Posiadamy grupy i prowadzimy zajęcia na każdym szczeblu zaawansowania. Od grupy początkującej mającej pierwszy raz kontakt z wodą, aż do grupy zaawansowanej. Uczestnicy zajęć dobierani są do grup pod względem wieku, poziomu oswojenia z wodą lub posiadanych już umiejętności pływackich.

Zapewniamy małe grupy 3-6 osób na jednego instruktora.

Zajęcia grupowe dla dzieci prowadzimy już od 4 roku życia.  Zajęcia dla najmłodszych polegają na oswojeniu dziecka ze środowiskiem wodnym, przełamaniu strachu przed kontaktem z wodą, zanurzaniu twarzy do wody. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem dużej ilości, zabaw i przyrządów uatrakcyjniających zajęcia.

Naukę pływania rozpoczynamy od podstawowych ruchów w kolejności: st. grzbietowy, kraul/dowolny, st. klasyczny, st. motylkowy