Polityka prywatności

W tym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej grampus.pl

Administratorem strony jest Marek Grzebieniewski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą „GRAMPUS” Marek Grzebieniewski, ul. gen. Sikorskiego 38F/7, 86-300 Grudziądz. NIP 8761157156, REGON 870172500.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres b.grzebieniewski@gmail.com lub korzystając z formularza kontaktowego na dole strony.

Najważniejsze informacje:

Przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony oraz jej poszczególnych funkcji takich jak wysłania zapytania poprzez formularz.
 2. Pośród danych osobowych, które przetwarzamy, mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 3. Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce.
 4. Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Nie korzystamy z mechanizmów profilowania wykorzystujących dane osobowe.
 6. Zapewniamy Ci możliwość realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO, związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
 7. Korzystamy z narzędzi, które gromadzą dane w celach analitycznych i statystycznych, takie jak Google Analitycs i Google Search Console. Usługi te przechowują dane na swoich serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych. Szczegóły znajdą Państwo w podpunkcie Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych.
 8. Wykorzystujemy narzędzia funkcjonujące w oparciu o pliki cookies, zarówno własne, jak i pliki cookies podmiotów trzecich.
 9. Dajemy Ci możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony. Możesz w ten sposób włączać i wyłączać poszczególne narzędzia oraz odpowiadające im pliki cookies.
 10. Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej lub instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).
 11. W ramach zawartości strony mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. W menu u góry strony znajduje się odnośnik do naszego fanpage’a na Facebooku, zarządzanego przez Meta Platforms. Kliknięcie w odnośnik powoduje przeniesienie użytkownika do zewnętrznego serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych. Szczegóły w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności witryn zewnętrznych.
 12. Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, który, tak jak każdy serwer, generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje. Kliknij, aby przenieść się do interesującej Cię sekcji:

Administrator danych osobowych

Odbiorcy danych

Pliki cookies

Logi serwera

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Grzebieniewski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą „GRAMPUS” Marek Grzebieniewski, ul. gen. Sikorskiego 38F/7, 86-300 Grudziądz. NIP 8761157156, REGON 870172500.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych:

Kontakt. Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Korzystanie z narzędzi analitycznych. Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics oraz Google Search Console, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony oraz aby poprawiać jej funkcjonalność.

Google Analytics Google Analytics to narzędzie do analizy ruchu internetowego dostarczane przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics używa plików cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej oraz umożliwiają jej optymalizację. Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej strony przez użytkowników, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z internetu. Kliknij tutaj, aby przejść do polityki prywatności Google. Możesz zablokować skrypt śledzący, korzystając ze specjalnego dodatku do przeglądarki.

Google Search Console Google Search Console to darmowa usługa oferowana przez Google, która pomaga monitorować obecność naszej strony w wynikach wyszukiwania Google. Korzystamy z Google Search Console, aby analizować pozycję naszej strony w wynikach wyszukiwania oraz identyfikować problemy techniczne w jej indeksowaniu. Dzięki Google Search Console możemy ulepszać naszą stronę, aby bardziej adekwatnie odpowiadała potrzebom użytkowników.

Przekazywanie danych do państw trzecich W związku z korzystaniem z Google Analytics i Google Search Console, Twoje dane mogą być przekazywane do Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (USA). Google jest uczestnikiem programu EU-US Privacy Shield, co oznacza, że zobowiązał się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych Przetwarzanie danych osobowych za pomocą Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes). Naszym uzasadnionym interesem jest analiza zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej w celu jej optymalizacji i poprawy funkcjonalności.

Facebook Na naszej stronie znajduje się odnośnik do naszego fanpage’a na Facebooku, zarządzanego przez Meta Platforms, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Gdy odwiedzasz nasz fanpage na Facebooku, Facebook może przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Przekazywanie danych do państw trzecich W związku z korzystaniem z Facebooka, Twoje dane mogą być przekazywane do Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (USA). Meta Platforms, Inc. zobowiązał się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych osobowych.

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Bezpieczeństwo. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu napisz do nas na adres b.grzebieniewski@gmail.com

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o podmioty takie jak:

 1. hostingodawca – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe,
 2. dostawca usługi poczty elektronicznej – w ramach poczty elektronicznej dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych
 3. dostawca usługi chmury wirtualnej – w chmurze mogą być przechowywane pliki zawierające Twoje dane osobowe,
 4. kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
 5. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
 6. podmiot świadczący usługi marketingowe – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji powierzonych działań marketingowych,
 7. pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Funkcja ciasteczek technicznych

 1. Utrzymanie sesji użytkownika: Ciasteczka techniczne umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika podczas poruszania się po stronie, co pozwala na przechodzenie między różnymi sekcjami witryny bez konieczności ponownego logowania czy wprowadzania tych samych informacji.
 2. Zapamiętywanie preferencji użytkownika: Dzięki ciasteczkom technicznym strona może przechowywać informacje na temat preferencji użytkowników, takie jak wybrany język, wielkość czcionki, ustawienia kolorystyczne czy inne elementy personalizacji.
 3. Obsługa formularzy: Ciasteczka techniczne wspomagają funkcjonowanie formularzy na stronie, takich jak formularze kontaktowe, zapewniając prawidłowe przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkowników.
 4. Optymalizacja wydajności strony: Użycie ciasteczek technicznych umożliwia monitorowanie wydajności strony oraz szybkość ładowania poszczególnych elementów, co pozwala na optymalizację i poprawę jakości świadczonych usług.
 5. Bezpieczeństwo: Ciasteczka techniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa witryny i jej użytkowników, na przykład poprzez weryfikację tożsamości użytkowników, wykrywanie prób włamań czy ochronę przed atakami typu CSRF (Cross-Site Request Forgery).

Funkcje ciasteczek analitycznych

 1. Pomiar ruchu na stronie: Ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby odwiedzin, unikalnych użytkowników i wyświetleń stron, co daje ogólny obraz popularności i wydajności witryny.
 2. Analiza zachowań użytkowników: Dzięki ciasteczkom analitycznym można zbierać informacje o sposobie, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie, na przykład czas spędzony na poszczególnych podstronach, ścieżki nawigacji oraz miejsca, w których opuszczają witrynę.
 3. Optymalizacja konwersji: Ciasteczka analityczne pomagają w identyfikowaniu elementów strony, które wpływają na skuteczność osiągania celów biznesowych, takich jak rejestracja, złożenie zamówienia czy wypełnienie formularza kontaktowego.
 4. Segmentacja użytkowników: Użycie ciasteczek analitycznych umożliwia grupowanie użytkowników według różnych kryteriów co pozwala na lepsze dostosowanie treści i oferty do potrzeb poszczególnych segmentów.
 5. Testowanie A/B: Ciasteczka analityczne są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B, które polegają na porównaniu dwóch wersji strony internetowej, aby sprawdzić, która z nich lepiej spełnia założone cele. Testy te pomagają w optymalizacji wyglądu, funkcjonalności i treści witryny.

Funkcje ciasteczek reklamowych

 1. Spersonalizowane reklamy: Ciasteczka marketingowe umożliwiają wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań, preferencji i historii przeglądania użytkownika, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne i efektywne.
 2. Remarketing: Dzięki ciasteczkom marketingowym można śledzić użytkowników, którzy odwiedzili witrynę, ale nie dokonali zakupu lub innej akcji, i ponownie kierować do nich reklamy, aby zachęcić do powrotu na stronę i finalizacji transakcji.
 3. Pomiar skuteczności reklam: Ciasteczka marketingowe pozwalają na monitorowanie wyników kampanii reklamowych, takich jak liczba kliknięć, konwersji czy wyświetleń, co umożliwia optymalizację strategii marketingowej.
 4. Zarządzanie reklamami w wielu kanałach: Użycie ciasteczek marketingowych ułatwia koordynację i integrację działań reklamowych prowadzonych w różnych kanałach, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy strony partnerskie.
 5. Testowanie i optymalizacja treści reklamowych: Ciasteczka marketingowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B oraz innych metod analizy, które pozwalają na ocenę, jakie przekazy, formaty czy kreatywności reklamowe są najbardziej skuteczne i angażujące dla użytkowników.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików.

Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, wyłączając poszczególne pliki cookies.

Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Możesz również włączyć tryb incognito w przeglądarce internetowej.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 28.05.2024 r. Administrator zastrzega sobie prawo do jej zmiany i aktualizowania.