Regulamin Akademii

Tylko posiadacze ważnych karnetów lub biletów jednorazowych są uprawnieni do korzystania z zajęć Akademii Pływania „Grampus”.

1. Ważny karnet należy okazywać i zostawiać u prowadzącego zajęcia.
2. Karnet na naukę pływania ważny jest tylko dla osoby podpisanej na karnecie w określonym terminie.
3. Cena karnetu nie obejmuje zajęć przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna.
4. Akademia Pływania Grampus nie przewiduje zwrotu kosztów za nieobecność dziecka na zajęciach, istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie po uzgodnieniu z instruktorem prowadzącym zajęcia.
5. Zwrot kosztów karnetu może nastąpić jedynie w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim), które to uniemożliwią posiadaczowi karnetu korzystanie z pływalni do końca semestru.
6. Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.
7. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni.
8. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i ścisłego przestrzegania Regulaminu Pływalni.
9. Ilość zajęć w tygodniu zależy od uczestnika.
10. Płatności dokonujemy najpóźniej na drugich zajęciach w miesiącu.
11. Uczestnik stwarzający zagrożenie lub nie podporządkowujący się do poleceń prowadzącego może być wykluczony z zajęć.
12. Na odrobienie odpowiednio zgłoszonych zajęć wyznaczono czas 30 dni! Po upływie tego terminu klient traci możliwość odrobienia zajęć.

Masz pytania?