Logo

Regulamin Akademii Pływania Grampus

Regulamin Akademii Pływania „Grampus”. 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie "karnetu" na cały miesiąc. 
2. Cena karnetu nie obejmuje zajęć przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna.
3. Akademia Pływania Grampus nie przewiduję zwrotu kosztów za nieobecność dziecka na zajęciach, istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie po uzgodnieniu z instruktorem prowadzącym zajęcia.
4. Zwrot kosztów za zajęcia może nastąpić jedynie w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim), które to uniemożliwią  pływalnie do końca semestru
5. Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.
6. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni.
7. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i ścisłego przestrzegania Regulaminu Pływalni.
8. Ilość zajęć w tygodniu zależy od uczestnika.
9. Płatności dokonujemy najpóźniej na drugich zajęciach w miesiącu.
10. Uczestnik stwarzający zagrożenie lub nie podporządkowujący się do poleceń prowadzącego może być wykluczony z zajęć.
11. Na odrobienie odpowiednio zgłoszonych zajęć wyznaczono czas 30 dni!! Po upływie tego terminu klient traci możliwość odrobienia zajęć.

© Grampus Akademia Pływania 2016 - Wszelkie prawa zastrzeżone Realizacja: Studio113.pl